برگزاری وبینار آموزشی مدیریت مالی برای شرکت های نوپا

زمان: شنبه 1400/08/15
ساعت: 13:00 تا 16:00
مدرس: مصطفی زارع (وکیل پایه یک دادگستری در امور مالی و بانکی - عضو هیات موسس موسسه حقوقی برهان اکسین)
هزینه: رایگان
لینک ورود به وبینار

ایجاد طرح کسب و کار

زمان: 1400/08/17
ساعت: 10:00
مدرس: مهندس امین کرندی
هزینه: رایگان
ورود به وبینار

وبینار آموزشی ایمنی و بهداشت کار

زمان: 1400/08/03
ساعت: 15 تا 18
مدرس: صادق قنواتی (محقق و پژوهشگر در حوزه کار تامین اجتماعی و حقوق عمومی) 
هزینه: رایگان
زمان دوره به اتمام رسیده است

برگزاری دوره آموزشی امور مالیاتی و حسابرسی

زمان: 1400/06/31
ساعت: 10:00
مدرس: حمیدرضا تختائی
هزینه: رایگان
زمان دوره به اتمام رسیده است

وبینار آموزشی آشنایی با بوم کسب و کار

زمان: 1400/06/23
ساعت:9:00 الی 13:00
مدرس: دکتر مهدی هودگر
هزینه: رایگان
این دوره به اتمام رسیده است

وبینار آموزشی مدیریت استارتاپ گردشگری

زمان: 1400/06/23
ساعت: 15:00 الی 19:00
مدرس: غلامحسین دیاحسین
هزینه: رایگان
زمان دوره به اتمام رسیده است