مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

شرایط استفاده از خدمات مرکز رشد

هسته‌هاى فن‎‏آورى پس از گذراندن مراحل پذيرش مى‌توانند به عنوان واحد فن‏‎آور مستقر در مركز رشد واحدهای فناور دزفول از خدمات اين مركز بهره‌مند شوند. شرايط استفاده از اين خدمات به شرح زير مى‌باشد:

  •  عقد قرارداد استفاده از خدمات مركز
  • پرداخت بخشى از هزينه‌هاى خدمات
  • ارايه گزارش عملكرد به مركز (3 ماهه)
  •  ثبت شركت (6 ماه پس از عقد قرارداد) و انجام فعاليت‌ها در قالب شركت