مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

کارگاه آموزشی مجازی «تکالیف مالیاتی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «تکالیف مالیاتی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها» روز یکشنبه 16 تیرماه 1398از ساعت 12تا 14به صورت مجازی در قم برگزار می‌شود.

ادامه مطلب...