مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

ثبت نام در پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی آغاز شد!‎

خواهشمند است جهت شرکت در این جشنواره و دریافت فایل های مربوطه به آدرس http://reg15.shtf.ir مراجعه فرمایید؛ و جهت اطلاع از بخش های طراحان کسب و کار می توانید با مراجعه به آدرس http://www.shtf.ir اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورید.