مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

آیین تکریم رییس پیشین و معارفه سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان
برگزاری اولین دورهمی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول
انتصاب مدير مركز رشد واحدهای فناور دزفول
رونمایی از دستگاه مکانیزه غذادهی به آبزیان

رویداد کارآفرینی صنعت گردشگری دزفول

کانال اینستاگرام مرکز رشد

Free Vector | Instagram logo