مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

جلسه دورهمی گردشگری ایمن با همکاری مرکز رشد برگزار گردید

 جلسه دورهمی با عنوان گردشگری ایمن توسط مرکز تحقیقات باستان شناسی و با همکاری مرکز رشد واحدهای دزفول در روز یکشنبه مورخ 31 شهریورماه برگزار گردید. در این جلسه معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی استان خوزستان در خصوص ظرفیت های گردشگری شهرستان دزفول چالش ها و فرصت های آن صحبت نمود.

24701beb-3b4e-4398-975b-7b60298b03c9.jpg - 29.64 kB2801d59e-9c18-4994-8546-a507a6f10341.jpg - 45.11 kB37f67247-1583-41b8-94f2-eff3d47a7c4d.jpg - 39.46 kB5b03de2f-cd0a-41fc-8902-2757c993c201.jpg - 37.82 kB77f66d6e-48ec-47cb-982b-9a1af715c00f.jpg - 47.57 kBa5f51258-0533-42e9-865c-dea7507c9790.jpg - 31.57 kBb9accade-ca20-4492-9a92-0401e3343b18.jpg - 43.15 kB