مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

افتتاح چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

چهارمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک (الکامپ)، شب گذشته (نهم آبان ماه) با حضور استاندار خوزستان  و شرکت های مستقر مرکز رشد دزفول در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز افتتاح شد.

03cbf6d7-96cf-4c5b-8f46-2d19206e94b4.jpg - 97.46 kB48048cde-5e44-4387-83b4-58f15f35c27c.jpg - 163.17 kB5abe5208-2e01-41a0-b82d-4b494d4c4add.jpg - 97.18 kB5abe5208-2e01-41a0-b82d-4b494d4c4add.jpg - 97.18 kB6ac50f96-7e33-43fb-a499-612b9e45bac3.jpg - 190.39 kB6ac50f96-7e33-43fb-a499-612b9e45bac3.jpg - 190.39 kB88b898c6-9a91-47bc-8573-41694db84ac9.jpg - 209.62 kB9f650709-9bec-4dd2-ba7b-0401ff1806c8.jpg - 209.46 kBc74084c3-f149-47c3-9c67-f6baafdf34e2_1.jpg - 86.55 kBc89aba51-faad-4c07-b822-6bff6e07fffb.jpg - 97.69 kB10b55dd4-2dfa-40a6-927f-efcdff904161.jpg - 150.65 kB