مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

ایجاد بستر حمایت از واحدهای فناور در مرکز رشد دزفول

در روز سه شنبه مورخ 99/5/28 نماینده معاونت فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده فراکسیون دانش بنیان مجلس محترم شورای اسلامی و نماینده شتابدهنده آبان جهت بازدید از مجموعه مرکز رشد و شرکت های تابعه در این مرکز حاضر گردیدند.

مدیرمرکز رشد ضمن بیان مشکلات مبتلا به هسته‌ها و شرکت های مستقر و معرفی پتانسیل ها و قابلیت های این شرکت‌ها از نمایندگان دفتر نماینده محترم شهرستان و همچنین کارشناسان حاضر در جلسه خواست تا با توجه به پتانسیل های جوانان مستعد شهرستان در راستای حل مشکلات زیرساختی پیشروی مرکز رشد اهتمام ویژه‌ای به عمل آید.

 در ادامه هیئت کارشناسی از محصولات و پتانسیل‌ها هسته ها و شرکت های مستقر بازدید به عمل آورده و از نزدیک با مشکلات و استعداد این شرکت آشنا شدند.

اولین اقدام عملی در راستای تحقق موارد فوق ایجاد یک بستر آموزشی مشترک در قالب دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای دانش بنیان شدن شرکت‌های مستقر به کمک شتابدهنده آبان صورت پذیرفت.

IMG-20200819-WA0002.jpg - 64.71 kBIMG-20200819-WA0001.jpg - 67.95 kBIMG-20200819-WA0003.jpg - 63.92 kB

IMG-20200819-WA0000.jpg - 61.16 kB