مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

حضور نماینده مردم دزفول در جمع هسته ها و شرکت های مرکز رشد دزفول

 به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول؛ در روز پنج شنبه 17 مهرماه نماینده مردم دزفول در جمع نمایندگان هسته ها و مدیران عامل شرکت های عضو مرکز رشد حضور یافت. 

جناب آقای سید احمد آوایی نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با هسته ها و شرکت های عضو مرکز رشد دیدار نمود و به بررسی مسایل و مشکلات آنها پرداخت.

b_11.jpg - 162.28 kBb_14.jpg - 152.88 kBb_19.jpg - 167.91 kBb_4.jpg - 143.11 kBb_5.jpg - 148.34 kB