مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

امضا تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی بین مرکز رشد واحدهای فناور دزفول و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دزفول اعلام کرد تفاهم نامه همکاری علمی-پژوهشی بین مرکز رشد واحدهای فناور دزفول و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منعقد شد.

ادامه مطلب...

برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

 

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، روز یکشنبه مورخ 94/6/29 بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد با حضور مدیر مرکز و اعضای شورا در محل مرکز رشد برگزار شد. در این جلسه از میان موارد بررسی شده شرکت ارشد کاران صنعت روناش تولید کتتده «دستگاه مکانیکی خودکار غذادهی ماهی های پرورشی» و شرکت تعاونی پویا مکانیک صاحبی تولید کننده «برانکار پزشکی انتقال دهنده و جابه جایی هوشمند» موفق به ورود به دوره رشد شدند. همچنین آقای احمد ریاحی پور با ایده «کارت ویزیت واقعیت افزوده مبتنی بر گوشی هوشمند»  بعنوان هسته فناور 25 در مرحله پیش رشد پذیرفته شد.

ادامه مطلب...

میزان پرداخت تسهیلات برای اجرایی کردن طرح ها افزایش یافت

ر اساس مصوبه هیأت امنا منطقه چهار فناوری سقف پرداخت تسهیلات مالی به واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد مشروط به تعیین سقف اعتبار هر طرح (میزان پرداخت تسهیلات هر طرح) در شورای فناوری مرکز رشد و تأیید و تصویب در هیأت رییسه پارک علم و فناوری خوزستان تعیین گردید.

ادامه مطلب...