مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

آیین تکریم رییس پیشین و معارفه سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان

216031.jpg - 249.02 kB
آیین تکریم دکتر بابک مختاری، رییس پیشین پارک علم و فناوری خوزستان و معارفه دکتر ایرج کاظمی نژاد، سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان امروز (29 تیرماه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
216040.jpg - 244.44 kB216039.jpg - 243.85 kB216038.jpg - 333.46 kB216037.jpg - 357.60 kB216036.jpg - 374.80 kB216035.jpg - 300.16 kB216034.jpg - 326.80 kB216033.jpg - 305.74 kB216032.jpg - 324.65 kB216031.jpg - 249.02 kB216030.jpg - 229.37 kB216029.jpg - 308.55 kB216024.jpg - 315.38 kB216025.jpg - 152.21 kB216023.jpg - 243.44 kB