مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

اهداف کوتاه مدت

  •  طرح ريزي طرح تجاري مرکز رشد واحدهای دزفول 
  • تهيه بروشور و وبسايت جهت معرفي هر چه بيشتر مركز رشد 
  • تدوين كميته هاي مشاركت ( نظام ارزيابي ايده و درخواست ها) 
  • کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل در منطقه شمال خوزستان
  • ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت‎پذیر باشند.
  • نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید.
  • افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی.
  • بالا بردن سطح کیفی زندگی در شمال خوزستان با استفاده از فعال سازی واحدهای اقتصادی سودده 
  • بالا بردن سهم صنایع غیرکشاورزی و افزایش سهم درآمدزایی دانش فنی در منطقه شمال خوزستان