مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

اهداف بلند مدت

  • بسترسازي مناسب جهت تجاري سازی دستاوردهاي تحقيقاتي 
  • حمایت از نوآوری و خلاقیت پژوهشگران جوان
  • ايجاد زمينه کارآفريني و تشکیل مؤسسات خصوصی مبتنی بر علم و فناوری
  • کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر مطالعات جهانی اقتصاد دانش بنیان 
  • ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متوسط دانش محور 
  • بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب کارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي 
  • توليد و توسعه محصولات و خدمات فناوري قابل عرضه در بازار
  • کاهش ريسک مؤسسات نوپا
  • شناخته شدن استان به عنوان یکی از قطب های کشور در زمینه کارآفرینی و سطح بالای زندگی
  • توسعه همكاري با ساير مراكز در سطح استان و كشور 

 در کنار این اهداف، اهداف دیگری را نیز دنبال می شود: رشد اقتصادی منطقه، تنوع اقتصاد و سرمایه‌گذاران و کمک به اشتغال زنان.