مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

درباره شهرستان دزفول

شهرستان دزفول از شهرهاي استان خوزستان در جنوب غربي ايران است كه در كنار رودخانه دز واقع شده‌ است. اين شهر در دامنه هاي زاگرس مركزي قرار دارد و سابقه تاريخي آن به دوره ساسانيان برمي گردد. آب و هواي دزفول گرم و مرطوب است. شهر دزفول مركز شهرستان دزفول است. اين شهر از شمال به شهرستان هاي انديمشك، از خاور به بخش هاي لالي از شهرستان (مسجد سليمان) و گتوند (از شهرستان شوشتر) و از جنوب و باختر به شهرستان شوش محدود مي گردد.