مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

دزفول پايتخت مقاومت و ايثار ايران اسلامي

مقاومت، ايثار و از خود گذشتگي مردم غيور دزفول در روزهاي حماسه هشت سال دفاع مقدس بر كسي پوشيده نيست، اين شهر در ايام جنگ تحميلي آماج حملات متعدد زميني و هوايي و موشكي بعثيان عراق قرار داشت تا جايي كه رسانه هاي خارجي، شهر دزفول را «بلد الصواريخ» يا شهر موشك ها نام گذاشتند. دزفول بخاطر دفاع در برابر تجاوزات دشمن بعثي و رشادت جوانمردانه رزمندگانش در تاريخ ۴ خردادماه ۱۳۶۶ از طرف دولت وقت جمهوري اسلامي به عنوان «شهر نمونه و پايتخت مقاومت ايران» نام گرفت و در تقويم رسمي كشور به عنوان روز دزفول نامگذاري گرديد.