كاوشگران ماهر برنا نيرو

كاوشگران ماهر برنا نيرو

مدیرعامل: سیاوش اسلامیان

نشان تجاری

كاوشگران ماهر برنا نيرو
كاوشگران ماهر برنا نيرو

تاریخ تأسیس

02 دی 1399

زمینه فعالیت

سخت افزار, الکترونیک