پایا گستر انرژی زیگورات

پایا گستر انرژی زیگورات

مدیرعامل: علی الملک جوادی 

نشان تجاری

پایا گستر انرژی زیگورات
پایا گستر انرژی زیگورات

تاریخ تأسیس

21 مرداد 1399

زمینه فعالیت

سخت افزار, الکترونیک