سپيدار فرتاك مهر آويد

سپيدار فرتاك مهر آويد

مدیرعامل: فرزاد شوشی نسب

نشان تجاری

سپيدار فرتاك مهر آويد
سپيدار فرتاك مهر آويد

تاریخ تأسیس

04 اسفند 1399

زمینه فعالیت

سخت افزار, الکترونیک