ویرا فناور شینا تدبیر پویا

ویرا فناور شینا تدبیر پویا

مدیرعامل: وحید خرمشاهی

نشان تجاری

ویرا فناور شینا تدبیر پویا
ویرا فناور شینا تدبیر پویا

تاریخ تأسیس

12 مهر 1399

زمینه فعالیت

سخت افزار, فناوری اطلاعات, الکترونیک