هوشمند بنیان بهاران

هوشمند بنیان بهاران

مدیرعامل: وحید شیرالی

نشان تجاری

هوشمند بنیان بهاران
هوشمند بنیان بهاران

تاریخ تأسیس

27 مرداد 1398

زمینه فعالیت

سخت افزار, الکترونیک