نشانی

نشانی 1 (ساختمان اداری)

استان خوزستان - شهرستان دزفول - محله پل سوم - خیابان مقداد نبش خیابان پروین اعتصامی - ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

کدپستی: 6461760010

 


نشانی 2 (دفاتر مستقر در دانشگاه)

استان خوزستان - شهرستان دزفول -  کوی آزدگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول - مجتمع پردیس آموزشی-پژوهشی شهید دکتر احمد سوداگر - ساختمان مرکز رشد

کدپستی: 6461646411

 


فکس

42543371 (061)

پست الکترونیک

Dkhstp@gmail.com

نشانی بر روی نقشه