1-درخواست عضویت

متقاضی گرامی؛

جهت درخواست عضویت در مرکز رشد واحدهای فناور دزفول ابتدا «فرم پیشنهاد ایده محوری» را از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل از طریق بخش «آپلود» جهت ارزیابی ارسال نمایید. 

2-آپلود فرم پذیرش جهت ارزیابی