حمایت یک و نیم میلیارد ریالی بنیاد برکت از شرکت‌های عضو مرکز رشد دزفول

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول با رایزنی های مدیریت مرکز رشد دزفول جهت توسعه بازار کار شرکت های تحت پوشش و با همکاری بنیاد برکت دو شرکت از شرکت های مستقر در مرکز رشد دزفول وابسته به پارک علم و فناوری خوزستان موفق به دریافت یک و نیم میلیارد ریال تسهیلات به صورت قرض الحسنه شدند.

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول با رایزنی های مدیریت مرکز رشد دزفول جهت توسعه بازار کار شرکت های تحت پوشش و با همکاری بنیاد برکت دو شرکت از شرکت های مستقر در مرکز رشد دزفول وابسته به پارک علم و فناوری خوزستان موفق به دریافت یک و نیم میلیارد ریال تسهیلات به صورت قرض الحسنه شدند.