حمایت 1000 میلیارد ریالی بنیاد برکت از شرکت های عضو مرکز رشد

پنجمین جلسه دورهمی هسته ها و شرکت های مستقر در مرکز با حضور جناب آقای دکتر رضایی ارشد نماینده محترم بنیاد برکت برگزار گردید. در این جلسه شرایط دریافت تسهیلات از بنیاد برکت برای حاضرین تشریح گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، در این جلسه که با حضور مدیران عامل هسته ها و شرکت های مستقر در مرکز رشد برگزار گردید، دکتر رضایی ارشد نماینده محترم بنیاد برکت از شرایط دریافت تسهیلات بنیاد برکت تا سقف 100میلیارد ریال با سود 4 تا 10 درصد به صورت قرض الحسنه خبر داد.

دکتر رضایی ارشد تشریح کرد: شرکت های که در زمینه نرم افزاری در مرکز رشد فعالیت می نمایند تا سقف 1500 میلیون ریال، آن دسته از شرکت هایی که موفق به دریافت مجوز دانش بنیان برای محصول و یا خدمت خود شده اند تا سقف 5000 میلیون ریال و در صورت عدم دریافت مجوز دانش بنیان تا سقف 300 میلیون ریال می توانند از تسهیلات بنیاد برکت بهره مند گردند.

نماینده بنیاد برکت اولویت دریافت تسهیلات را برای شرکت هایی خواند که محصول و خدمت فناورانه آن ها در مرحله تجاری سازی قرار گرفته باشد. همچنین تسهیلات بالای 1000 میلیون ریال را با نرخ سود 10% و تسهیلات کمتر از 1000 میلیون ریال ریال را با نرخ سود 4% و بازپرداخت کلیه تسهیلات را با تنفس بین 4 تا 6 ماه عنوان نمود.

در انتهای این جلسه هسته ها و شرکت های مسقر به بیان مشکلات خود و تبادل نظر با مدیر مرکز رشد پرداختند.