تفاهم نامه بنیاد برکت با مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دزفول

انعقاد تفاهم نامه ای میان بنیاد برکت با مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دزفول در راستای حمایت از شرکت های عضو این مرکز به انجام رسید.

تفاهم نامه علمی-پژوهشی در راستای حمایت از شرکت های عضو در روز یکشنبه پنجم تیرماه به امضا دکتر روح اله رضایی ارشد نماینده بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دکتر مهدی هودگر مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دزفول رسید. براساس این تفاهم نامه شرکت های عضو از مزایای علمی-پژوهشی و تسهیلات حمایتی بنیاد برکت بهره مند می شوند.