بازدید رییس پارک علم و فناوری خوزستان از مرکز رشد دزفول و شرکت های دانش بنیان

رییس پارک علم و فناوری خوزستان از شرکت های فناور مرکز رشد واحدهای فناور دزفول وشرکت های دانش بنیان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خوزستان، دکتر راضی جلالی رییس پارک علم و فناوری خوزستان در این بازدید که روز دوشنبه 11 مهرماه 1401 صورت گرفت علاوه بر بازدید از شرکت های فناور و دانش بنیان، با فرماندار دزفول دیدار و بر لزوم حمایت همه جانبه سازمان ها و ادارات شهرستان از شرکت های فناور و دانش بنیان دزفول تاکید کرد.

دکتر راضی جلالی در این بازدید علاوه بر آشنایی بیشتر با ظرفیت و توانمندی شرکت های این مرکز، با مدیران عامل این شرکت ها به گفتگو پرداخت و مسایل و چالش های آن ها را مورد بحث و بررسی قرار داد.