حضور شرکت های فناور مرکز رشد دزفول در نمایشگاه اختراعات،فناوری و نوآوری

نمایشگاه اختراعات،فناوری و نواوری های جدید دانشگاههای ازاد اسلامی خوزستان با حضور مسولان استانی در واحد اهواز افتتاح شد.

در این نمایشگاه که در روز چهارشنبه مورخ 1401/9/30 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برگزار گردید چهارشرکت فناور تیوان ویرا ایرانیان با مدیر عاملی آقای مهدی توکلی، سپیدار فرتاک مهر آوید با مدیر عاملی آقای فرزاد شوشی نسب، فناور پژوهان مدرن فرتاک با مدیر عاملی آقای دکتر بهرام پور حسن، پارمین صنعت آوان با مدیر عاملی آقای علی بناء از مرکز رشد واحدهای دزفول حضور داشته اند که محصوالت و دستاوردهای شرکت های خود را در نمایشگاه ارائه دادند.
دکتر علی افروس رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان و واحد اهواز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با عنوان ” رویداد عصر امید استان خوزستان” نامگذاری شده است، با اعالم حمایت دانشگاه از نوآوران پژوهشی، دانشگاه آزاد اسالمی خوزستان را بستری مناسب برای علم و دانش و پرورش فناوری دانست و اظهار داشت :
در تالش هستیم تا یادگیری آموزش های تئوری به صورت عملی و کارگاهی برای دانشجویان امکان پذیر باشد.
وی با اشاره به آغاز هفته پزوهش و فناوری در کشور، به ارایه گزارش و فعالیتهای این دانشگاه در این حوزه پرداخت.

علی افروس دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان نیز دراین مراسم با اشاره به ارایه و نمایش محصوالت فناورانه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش کشوری در استان تهران در زمینه های iot ،پوشش های کامپوزیت فناوری و … خبر داد.
وی برگزاری نشست های تخصصی با شرکتهای مختلف از قبیل فوالد ملی حفاری، فوالد اکسین و… برگزاری کارگاههای تخصصی ویژه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین اجرای مراسم تجلیل ازپژوهشگران برتر در حوزه های کارمندی و اساتید را از جمله برنامه های هفته پژوهش این دانشگاه اعالم کرد.
افروس در ادامه سخنان خود به امکانات آزمایشگاهی مجهز در استان خوزستان از قبیل وجود دستگاه لرزه نگاری در واحد مسجد سلیمان که در تعداد معدودی از دانشگاه های برتر دولتی کشور وجو دارد اشاره کرد.
ایشان در خصوص رشته های پزشکی این دانشگاه گفت : قراردادهایی با بیمارستانهای علوم پزشکی برای ایجاد زیرساخت های الزم در جذب دانشجو در رشته های پزشکی و پیراپزشکی صورت گرفته است .