همایش ملی پژوهشهای کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت

برگزار کننده: موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

زمان برگزاری: 24 مهر 1402 (همزمان با روز جهانی غذا)

محل برگزاری: مشهد، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1402

کسب اطلاعات بیشتر