اپلیکیشن دزلند

باتوجه به اینکه عصر حاضر عصر تکنولوژی و ارتباطات است و سرعت پیشرفت جامعه ی ما در استفاده از آن زیاد میباشد و از طرفی نیازهای متعددی که در حوزه های مختلف احساس میشد از قبیل گردشگری ، خبر رسانی به موقع ،آگاهی از سنت ها ،گمنامی هنرمندان و… دلیل شد تا به فکر ساخت یک اپلیکیشن افتاده و سعی در رفع این نیاز های شهروندی داشته باشیم این برنامه با هدف رفع نیاز های شهروندی ،رونق کسب وکار، ایجاد سهولت در روند کاری و روزمره ی شهروندان هر شهر تولید خواهد شد به گونه ای که فرد مقیم این شهرستان یا حتی گردشگری که قصد سفر به شهرستان مذکور را دارد حداقل نیازی به شخص حقیقی را نداشته باشد مگر به دلخواه خود که بازهم با استفاده از همین برنامه میتواند شخصی که برای راهنمایی تخصص لازمه را دارد را به آسانی بیابد.