همایش ملی «آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران»

همایش ملی آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (پمفات) و با مشارکت دفتر مشاور امور زنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آذرماه امسال برگزار می شود و دبیری علمی این همایش برعهده لیلا فلاحتی است.

بر اساس اعلام پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، آموزش عالی و نقش آن در توسعه سرمایه اجتماعی و مشارکت های اجتماعی زنان: سرمایه اجتماعی زنان، زنان در تشکل ها و انجمن ها، زنان در جامعه مدنی، عرصه عمومی و مسوولیت های اجتماعی از محورهای این همایش است.

از دیگر محورهای این همایش، توسعه روابط و شبکه های فردی و اجتماعی، آموزش عالی و نقش زنان در پیشرفت علم و فناوری: زنان در علم و فناوری، زنان در عرصه علوم و دانش نوین، زنان و تکنولوژی های پیشرفته ، آموزش عالی و نقش آن در توسعه مشارکت های اقتصادی، اشتغال و کارآفرینی زنان: اشتغال زنان دانش آموخته، زنان کارآفرین، زنان و اقتصاد دانش بنیان، آموزش عالی و نقش آن در توسعه سیاسی و مشارکت های سیاسی زنان:سهم زنان دانش آموخته در مدیریت، زنان و کنشگری سیاسی، زنان در پارلمان و ساختار حکمرانی کشور، آموزش عالی و نقش آن در بهداشت و سلامت زنان: سهم زنان در رشته های تخصصی بهداشت و سلامت، تحولات در عرصه سلامت و بهداشت زنان، کیفیت زندگی زنان، آموزش عالی و نقش آن در تحولات فرهنگی و ارتباطی زنان است.

فراخوان دریافت مقاله برای همایش ملی «آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران »

سهم زنان در فرهنگ عمومی و تخصصی، تحولات در عرصه فرهنگ و ارتباطات زنان، نقش زنان در تحولات فرهنگی و ارتباطی، آموزش عالی و نقش آن در تحول ساختار و کارکردهای خانواده و ازدواج: دانشگاه دوستدار خانواده، تحولات در ازدواج و همسرگزینی، تحولات در پایداری و تحکیم بنیان خانواده، اقتصاد خانواده، فرهنگ خانواده، جمعیت و فرزندآوری ، آموزش عالی و ضرورت های سیاستگذاری و برنامه ریزی در مسیر پیشرفت زنان و برنامه ریزی جنسیتی در آموزش عالی، عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران، زنان در ساختار و زیرنظام‌های آموزش عالی ایران، نقد رویکردهای رایج از دیگر محورهای این همایش است.

مهلت دریافت چکیده تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ ،اعلام نتایج: پایان مرداد ماه و زمان دریافت اصل مقاله پایان مهرماه ۱۴۰۲ است. علاقمندان می توانند مقالات خود را به آدرس hamayeshiscs.ac.ir ارسال کنند.