همایش ملی مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه ها، آثار و سیاست‌ها

همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‎ ها، آثار و سیاست‌ها» سوم بهمن‌ماه 1402 برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکدۀ اقتصاد این پژوهشگاه از طریق برگزاری همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» در بهمن‌ماه سال جاری، میزبان استادان، دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزۀ تورم کشور به‌منظور بهره‌مندی از پژوهش‌ها و مقالات علمی ایشان خواهد بود. در این راستا، دبیرخانۀ همایش تا پایان مهرماه 1402 آمادۀ دریافت چکیدۀ مقالات و پس از تأیید چکیده‎های منتخب، آماده دریافت مقالات کامل تا پایان آذرماه است.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت آگاهی از محورهای فراخوان و کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوۀ ارسال مقالات به تارنمای همایش به‌نشانی https://www.ihcs.ac.ir/inflationconf/fa مراجعه کنند.

محورهای همایش

 • علل و ریشه‌های تورم در ایران
 • ریشه‌های اصلی کوتاه‌‌مدت و بلندمدت تورم در ایران
 • عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر پایداری تورم در ایران
 • اقتصاد سیاسی ناتوانی کنترل تورم در ایران
 • انتظارات تورمی و پویایی‌های تورم در ایران
 • نفرین منابع، بیماری هلندی و تورم در ایران
 • روابط سیاسی- اقتصادی بین‌المللی و اثر تحریم‌ها بر تورم در ایران
 • نظام پرداخت‌های بین‌المللی و اثرات آن بر تورم و شوک‌های تورمی در ایران
 • آثار تورم در ایران
 • آثار و پیامدهای اقتصادی تورم در ایران
 • آثار و پیامدهای اجتماعی تورم در ایران
 • آثار و پیامدهای سیاسی تورم در ایران
 • برندگان و بازندگان تورم در ایران
 • هزینه‌های تورم و اندازه‌گیری آن در ایران
 • نااطمینانی ناشی از تورم در ایران، حفظ ارزش پول ملی و مسئلۀ بی‌ثباتی
 • رابطۀ کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم با رشد اقتصادی و تولید در ایران
 • ارزیابی سیاست‌ها در کنترل تورم
 • ارزیابی سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای در مقابله با تورم در ایران
 • ارزیابی سیاست‌گذاری پولی و ارزی در مقابله با تورم در ایران
 • رابطۀ بهینۀ دولت و بانک مرکزی (مسئلۀ استقلال) و مقابله با تورم در ایران
 • سیاست‌های تجاری، قیمت‌گذاری و تورم در ایران
 • عملکرد نظام بانکی، فناوری‌های نوین مالی و تورم در ایران
 • بررسی سیاست‌ها و ابزارهای مقابله با تورم در سایر کشورها
 • تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در مقابله با تورم