سامانه هوشمند کنترل فشار و دبی آب

در حوزه مصارف خانگی هدف رفع مشکل افت فشار در ساختمان های مرتفع و تثبیت فشار در منازل کم ارتفاع و کاهش مصرف انرژی و در حوزه کشاورزی و هوشمند سازی و خودکار سازی آبیاری است.

  • بومی سازی و ارتقا سیستم آبیاری و زهکشی از طریق ساخت مدار الکترونیکی هوشمند کنترل و اندازه گیری فشار و دبی آب و مدیریت عملکرد پمپ اب در منازل ، صنایع و آبیاری زمین های کشاورزی
  • طراحی برد تغذیه و برد کنترل مبتنی بر میکروکنترلرهای ARM به منظور اندازه گیری مقادیر سنسور های متصل شده به خروجی پمپ تکفاز و یا سه فاز و صدور فرمان متناسب برای ارسال سیگنال به مدار بخش الکترونیک قدرتی که وظیفه کنترل سرعت و قدرت موتور را از طریق کنترل ولتاژ و جریان برعهده دارد تا در نتیجه آن رفتار مورد نظر کاربر چه در جهت تامین فشار آب و چه در جهت دبی فراهم شود.
  • در این محصول برای کنترل دبی و فشار موتور پمپ به دلیل استفاده از ادوات نیمه هادی و حالت جامد به جای ادوات الکترومکانیکی همچون رله و ادوات مکانیکی چون دیافراگم و فنر می توان کنترلی به مراتب دقیق تر و جامع تر انجام داد و نیز به اصطحلاک کم و طول عمر بالا چه برای دستگاه و چه برای خود پمپ دست یافت.

مشتریان ما:

  • صاحبان منازل مسکونی
  • انبوه سازان
  • کشاورزان
  • صنایع کوچک
  • باغداران