اولين رويداد ملي ايتاپ با محوريت فناوري هاي نوين شيميايي

مركز رشد فناوري هاي نوين سلامت جهاد دانشگاهي خوزستان در نظر دارد در راستاي جذب و حمايت از ايده هاي خلاق و نوآورانه در زمينه فناوري هاي نوين شيميايي در حوزه سلامت با همكاري پارك علم وفناوري خوزستان و دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز اولين رويداد ملي ايتاپ با محوريت فناوري هاي نوين شيميايي در حوزه سلامت را در آذرماه 1402 برگزار كند. خواهشمند است اطلاع رساني لازم به افراد علاقه مند و داراي ايده اين حوزه صورت گيرد (پوستر به پيوست تقديم مي گردد).

زمان برگزاري رويداد: 1 آذرماه 1402

زمان ارسال ايده: 17 تير تا 17 مهر 1402

ثبت ايده در سايت: www.itapf.ir

دبيرخانه رويداد: 06133340614- 09376414912 (كارشناس: خانم عاليوند)