دیدار سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دزفول با رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد شهرستان دزفول، دراین دیدار که دکترعبدالرحیم محمدپور سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دزفول میزبان سیداسماعیل سیداشرفی رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور بود، درخصوص چالش های ناشی ازبیکاری جوانان درسطح شهرستان وآسیب شناسی مبحث اشتغال، مهارت آموزی وکارآفرینی بابهره گیری ازظرفیت های آموزشی تخصصی هردومجموعه تبادل نظرشد.

دراین دیدار دکتر محمدپور درحوزه ظرفیت های مرکزرشد و فناوری شهرستان و لزوم پای کار بودن همه مدیران شهرستان جهت هدایت و حمایت ازجوانان جویای کار تحصیل کرده شهرستان توضیحاتی ارائه کرد.

همچنین سیداشرفی، با اشاره به اهمیت آموزش های مهارتی بعنوان کلید حل اشتغال پایدار و ظرفیت های عظیم مراکز آموزش فنی وحرفه ای آزاد درسطح کشور و گستردگی و تنوع آموزش های قابل ارائه در این مراکز که بر اساس استانداردهای isco و معیارهای سازمان جهانی و اعتبارجهانی گواهی نامه های فنی وحرفه ای اعلام آمادگی کردند تا این مجموعه درکنارمرکز رشد و فناوری شهرستان همکاری لازم نمایند.

در پایان مقرر شد تیم های کارشناسی هر دومجموعه فرآیند امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک درحوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر بامحوریت کارآفرینی و اشتغال پایدار را انجام دهند.