نشست صمیمی با رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دزفول

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، صبح روز شنبه 21 مردادماه دومین جلسه صبحانه کاری با موضوع نشست صمیمی سرپرست مرکز رشدواحدهای فناور دزفول با رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دزفول با حضورمدیران هسته ها و شرکت های فناور برگزار گردید.

سرپرست محترم مرکز رشد جناب آقای دکتر محمدپور ضمن خوش آمد گویی به جناب آقای مهندس فیروزکوهی ریاست محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان میهمان ویژه جلسه توضیحاتی در خصوص پتانسیل شهرستان دزفول، اشتغال و شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد بیان نمود.
سپس مهندس فیروزکوهی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع فناوران شهرستان دزفول به بیان خدمات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت و همچنین در جهت کمک به تأمین تسهیلات شرکت ها در خصوص تبصره 16، تبصره 18 و وام مشاغل خانگی سخن گفت.
در ادامه مدیران عامل محترم شرکت های عضو نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مشکلات مالی و معنوی خود بیان نمودند.