دومین رویداد تولیدات دیجیتال

(شهرستان دزفول)
در رشته های 👇
پویانمایی
ایده پردازی نرم افزار
بازی سازی
طراحی دیجیتال
طراحی پوستر
پادکست

🔴تاریخ ارسال آثار:۳۰دی ماه