وبینار آموزشی امـور مالیـاتی

🔸 مدرسین:
جناب آقای محمدسعید هدایت پور
(سرپرست امور مالیاتی شهرستان دزفول)

جناب آقای علی سعد
(مدرس اداره امور مالیاتی دزفول)

📚 سرفصل های دوره:

  • قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  • آخرین تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • مواعد قانونی تکالیف مالیاتی

📅 زمان برگزاری: دوشنبه 21 اسفندماه 1402
🕙 ساعت: 10:00 الی 12:00
🔗 لینک ورود به وبینار: https://yun.ir/khzpark