وبینار آموزشی سرگذشت فیزیک

🔸 مدرس:
جناب آقای دکتر بهروز باغبان زاده دزفولی

📚 سرفصل های دوره:

  • آشنایی با عناوین مختلف در مطالعه دانش فیزیک
  • فیزیک کلاسیک در دهه پایانی قرن نوزدهم
  • چالش های فیزیک نیوتنی

📅 زمان برگزاری: سه شنبه 22 اسفندماه 1402
🕙 ساعت: 10:00 الی 12:00


🔗 لینک ورود به وبینار:
https://dezful-khstp.ir/webinar