وبینار آموزشی سرگذشت فیزیک

وبینار آموزشی با عنوان سرگذشت فیزیک با هدف آشنایی دانشجویان، فن آوران و علاقه مندان به علم فیزیک در روز سه شنبه 22 اسفندماه توسط جناب آقای دکتر بهروز باغبان زاده دزفولی در محل سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به صورت مجازی برگزار گردید