نشست انتقال تجربه فناوری دبیران انجمن های علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول در مرکز رشد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، دبیران انجمن های علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول در نشستی صمیمانه با موضوع بازدید و انتقال تجربه فناوری ، میهمان مرکز رشد واحدهای فناور دزفول بودند

دکتر محمدپور مدیر مرکز رشد، ضمن خوش آمد گویی و ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلساتی، فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیر ساخت های کارآفرینی را از مهم ترین شرایط لازم برای توسعه کارآفرینی بر شمردند و در ادامه در خصوص ظرفیت های مراکز رشد و فرهنگ سازی کارآفرینی و راه های ارتقاء اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه با حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این بازدید مهندس مهرجو کارشناس مرکز رشد در خصوص خدمات و تسهیلات مالی و معنوی مرکز رشد برای حاضرین توضیحاتی را ارائه نمودند.
آقای مهندس علی بنا مدیرعامل شرکت پارمین صنعت آوان (فعال در زمینه تولید قطعات صنعتی) از تجربیات حضور خود در مرکز رشد و راه های رسیدن به یک کارآفرین موفق با حاضرین سخن گفت.
همچنین دکتر ستاره رئیس فناوری و تجاری سازی دانشگاه جندی شاپور ضمن خوشحالی از چنین جلساتی، توضیحاتی در خصوص فعالیت های فناوری دانشگاه دادند و تمایل داشتند این نشست ها و انتقال تجربه جهت آشنایی دانشجویان دانشگاه جندی شاپور در خصوص مباحث کارآفرینی و کسب و کارها تداوم پیدا کند.
و درپایان آقای برزگر مسئول انجمن های علمی دانشگاه جندی شاپور جهت همکاری لازم و حمایت از انجمن ها توضیحاتی دادند.
ضمنا دبیران انجمن های علمی از دفاتر شرکت های عضو در مرکز رشد بازدید نمودند.