کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم کارآفرینی برای دبیرستان دخترانه پیشتازان

همزمان با هفته معرفی مشاغل چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۵ که تحت عنوان: ترویج فرهنگ کار، کارآفرینی و خود اشتغالی با تاکید بر خلاقیت و نوآوری در رشد و توسعه کشور نامگذاری شده است ساعت ۹/۴۰ صبح جلسه کارگاهی با حضور آقای دکتر محمد پور در دبیرستان پیشتازان برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی که با هماهنگی دکتر محمدپور مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، مشاور آموزشگاه خانم بهزاد و نظارت مدیر دبیرستان خانم کهلایی و معاون محترم خانم شیخی برگزار شد، دانش آموزان با مفاهیم کار آفرینی، اشتغال، اعتماد به نفس و عزت نفس همچنین نقش این مفاهیم در ارتقای موفقیت شغلی و موقعیت اجتماعی آشنا شدند.

این کارگاه که به همت مرکز رشد واحدهای فناور دزفول برگزار گردید مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت و متقاضی تداوم این قبیل نشست‌ها به صورت تعاملی و کارگاهی بودند.

در انتهای این کارگاه آموزشی گروهی از دانش آموزان در راستای به ثمر نشستن کارهای خلاقانه و نو آوری های خود با آقای دکتر محمدپور همفکری نمودند که نهایتا قرار شد با تشکیل گروه در فضای مجازی به مدیریت یکی از دانش آموزان و تحت نظارت مدیر مرکز رشد پروژه های خود را انجام داده و به نتیجه نهایی برسانند.