نخستین رویداد فناورانه مدیریت شهری و فرهنگ شهروندی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم در نظر دارد نخستین رویداد فناورانه "مدیریت شهری و فرهنگ شهروندی" را برگزار نماید. این رویداد یک فرصت فراگیر برای مشارکت کارآمد و پویا در تحولات شهری و توسعه فناورانه میباشد. این رویداد با همکاری مرکز رشد دانشگاه قم، اداره کل ارتباطات شهرداری قم، سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و نظام صنفی رایانه ای استان قم برگزار می شود.

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: http://www.qom.ir/kpPA9kppa9