کارگاه آموزشی ثبت شرکت و موسسه

آشنایی با انواع شرکت و موسسه و حقوق و تکالیف شرکت و اعضای آن پس از ثبت

📚 مدرس: سرکار خانم ریحانه وفاجو کارشناس ارشد حقوق عمومی

📅 زمان: دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🕗 ساعت: ۱۳ الی ۱۵

کارگاه #مجازی #رایگان

🌐 لینک ثبت نام: https://qominc.com/workshop
مکان برگزاری: سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه قم