فرم های مورد نیاز هسته ها

تیم‌هایی که دارای ایده محوری همراه با طرح اولیه با مشخصات فنی و بررسی کلی بازار بوده و در پی راه‌اندازی کسب و کار خود و تاسیس شرکت هستند.

فرم های مورد نیاز شرکت ها

واحدهای فناوری که ترجیحا به شرکت حقوقی تبدیل شده‌اند و برای تجاری‌سازی محصول/خدمت نوآورانه و فناورانه خود دارای برنامه تجاری مشخص هستند.