بازدید از شرکت سپیدار فرتاک مهر آوید تولید کننده قطعات الکترونیک با عنوان محصول گجت کیوسی آداپتور

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دزفول، دکتر محمدپور سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دزفول از شرکت سپیدار فرتاک مهر آوید تولید کننده قطعات الکترونیک با عنوان محصول گجت کیوسی آداپتور بازدید نمود.