اولين رويداد ملي ايتاپ با محوريت فناوري هاي نوين شيميايي

مركز رشد فناوري هاي نوين سلامت جهاد دانشگاهي خوزستان در نظر دارد در راستاي جذب و حمايت از ايده هاي خلاق و نوآورانه در زمينه فناوري هاي نوين شيميايي در حوزه سلامت با همكاري پارك علم وفناوري خوزستان و دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز اولين رويداد ملي ايتاپ با محوريت فناوري هاي نوين شيميايي […]