رویداد چالش کارآفرینی اجتماعی دزفول آغاز شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دزفول، فراخوان رویداد چالش کارآفرینی اجتماعی دزفول ویژه ایده‌های نوآور، مشاغل خانگی، شرکت‌های نوپا و متوسط روز شنبه در این شهرستان آغاز شد.