صنایع تیشو سازی و کاغذسازی

از شروع فعالیت صنایع سلولزی در ایران تمام مواد اولیه شیمیایی مصرفی مثل رهاساز، مواد افزایش دهنده مقاومت تر و خشک و … وارداتی بوده است و عدم دسترسی به دانش فنی برای تولید این محصولات باعث شده که کارخانه های تولیدی کاغذ و تیشو، همواره وابسته به شرکت های خارج از کشور بوده که […]