همایش ملی «آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران»

همایش ملی آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (پمفات) و با مشارکت دفتر مشاور امور زنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آذرماه امسال برگزار می شود و دبیری علمی این همایش برعهده لیلا فلاحتی است. بر اساس اعلام پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت […]